EB tipo patvirtinimas

EB tipo patvirtinimas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Procedūra, kuria EB tipo patvirtinimo įstaiga patvirtina, kad žemės ūkio techninės priemonės, jos sistemos, sudėtinės dalies ar atskirojo techninio junginio tipas atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/37/EB reikalavimus. Kai EB tipo patvirtinimo įstaiga tvirtina techninės priemonės sistemų, sudėtinių dalių ar atskirųjų techninių junginių EB tipą, šis patvirtinimas vadinamas sudėtinės dalies EB tipo patvirtinimu. atitikmenys: angl. EC type-approval vok. EG-Typgenehmigung pranc. réception CE par type, f ryšiai: susijęs terminasžemės ūkio techninė priemonė susijęs terminasEB tipo patvirtinimo įstaiga susijęs terminasžemės ūkio techninės priemonės sistema susijęs terminasžemės ūkio techninės priemonės sudėtinė dalis susijęs terminasžemės ūkio techninės priemonės atskirasis techninis junginys šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 3D-171 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-685 ,,Dėl Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo projektas; Europos Parlamento ir Tarybos 2003 m. gegužės 26 d. direktyva 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinanti Direktyvą 74/150/EEB

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • tipo patvirtinimas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Teisiškai pagrįstas sprendimas, kuris remiasi įvertinimo ataskaita, pagal kurią matavimo priemonės tipas atitinka atitinkamus įstatymų reikalavimus ir gali būti naudojamas… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • pakopinis EB tipo patvirtinimas — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Procedūra, kuria viena ar daugiau valstybių narių EB tipo patvirtinimo įstaigų patvirtina, kad nesukomplektuota arba sukomplektuota žemės ūkio techninė… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ribotos paskirties tipo patvirtinimas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Matavimo priemonės, susijusios su vienu ar keliais išvardytais ribojamaisiais dalykais, tipo patvirtinimas. Ribojamieji dalykai yra tokie: galiojimo trukmė, patvirtinto tipo matavimo… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • transporto priemonės tipo patvirtinimas — statusas Aprobuotas sritis saugus eismas apibrėžtis Procedūra, per kurią patvirtinama, kad transporto priemonė atitinka tam tikras administracines nuostatas ir techninius reikalavimus. Prie šios procedūros priskiriamas ir transporto priemonės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • matavimo priemonės tipo patvirtinimas — statusas Aprobuotas sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Procedūra, kurios metu valstybės įgaliota institucija nustato ir patvirtina, kad matavimo priemonės tipas atitinka nustatytus reikalavimus. atitikmenys: angl. type approval of… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • matavimo priemonės tipo patvirtinimas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Procedūra, kurios metu valstybės įgaliota institucija nustato ir patvirtina, kad matavimo priemonės tipas atitinka numatytus reikalavimus. atitikmenys: angl. type approval of a measuring …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • EB tipo patvirtinimo įstaiga — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Už žemės ūkio techninių priemonių, jų sistemų, sudėtinių dalių ar atskirųjų techninių junginių EB tipo patvirtinimą atsakinga įstaiga, išduodanti, o prireikus… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • EB tipo patvirtinimo sertifikatas — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis EB tipo patvirtinimo įstaigos išduodamas Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklių 3 priede arba… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • jūrinio laipsnio diplomo išdavimo patvirtinimas — statusas Aprobuotas sritis vandens transportas apibrėžtis Dokumentas, kuriuo patvirtinamas jūrinio laipsnio diplomo išdavimas ir suteikiama teisė asmeniui plaukiojimo metu eiti nurodytas pareigas tam tikro tipo, nustatytos bendrosios talpos ar… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • kompetencijos liudijimo pripažinimo patvirtinimas — statusas Aprobuotas sritis vandens transportas apibrėžtis Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad Lietuvos saugios laivybos administracija pripažino užsienio valstybės išduotą kompetencijos liudijimą, ir suteikiama teisė asmeniui plaukiojimo metu… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.